Kadra

 • Iwona Wilk – nauczyciel zajęć z rysunku i malarstwa, działań plastycznych, dyrektor ośrodka
 • Dariusz Ziółek – nauczyciel zespołów muzycznych: rockowy, bluesowy, jazzowy, z-ca dyrektora ośrodka
 • Beata Będkowska – nauczyciel zajęć plastycznych i scenograficznych
 • Anna Podsiedlik – organizacja imprez, nauczyciel zajęć plastycznych (gr. młodsze)
 • Joanna Słoń – nauczyciel zajęć z witrażu, szkła artystycznego i ceramiki
 • Kinga Bielec – nauczyciel zajęć tkaniny artystycznej i zajęć plastycznych
 • Lucja Zapart – nauczyciel zajęć dla najmłodszych
 • Małgorzata Zajdek - nauczyciel zajęć dla najmłodszych
 • Dariusz Kostecki – nauczyciel zajęć fotograficznych, zajęć z grafiki komputerowej i animacji filmowej
 • Dorota Zygmunt – nauczyciel zajęć teatru „Pantoplast”, sceny plastycznej
 • Marek Wilk – nauczyciel zajęć teatralnych
 • Magdalena Skorus – nauczyciel zajęć filmowo-artystycznych
 • Dariusz Szweda – nauczyciel studia piosenki, piosenki aktorsko-poetyckiej, piosenki dziecięcej
 • Małgorzata Okarmus- nauczyciel zajęć zespołu folklorystycznego „Dąbrowa”
 • Agnieszka Dróżdż-Kobus- akompaniator zespołu folklorystycznego „Dąbrowa”, nauczyciel nauki gry na keyboardzie, zajęć z kapelą, zespołu muzyki dawnej
 • Wojciech Kruż – nauczyciel zajęć gry na gitarze
 • Marcin Maślak -– nauczyciel zajęć gry na gitarze
 • Karol Wiącek – nauczyciel rzeźby
 • Artur Fredyk – nauczyciel zajęć tanecznych, choreograf teatru „Pantoplast”
 • Katarzyna Kalinowska - nauczyciel zajęć rytmiczno-tanecznych dla najmłodszych
 • Dorota Strumińska – nauczyciel języka angielskiego
 • Paweł Lekszycki  - pracownia dziennikarska
 • Aleksandra Stano – nauczyciel emisji głosu
 • Kamil Katolik - teatr ożywionej formy, zajęcia lektorskie
 • Justyna Warchala - pracownia plastyczna
 • Paulina Bucek - pracownia plastyczna
 • Sylwia Wójcik - nauczyciel zajęć  grafiki komputerowej, interdyscyplinarnej pracowni multimedialnej
 • Paulina Drzastwa - nauczyciel tańca współczesnego

 • administracja:
 • Elżbieta Jędrycha - główna księgowa
 • Marzena Kaźmierczak-Kias - sekretarz placówki
 • Sylwia Wójcik – starszy specjalista ds. projektowania i informatyki
 • Magdalena Skorus - referent ds. administracji
 • Małgorzata Zajdek - referent
 • Piotr Zajdek - specjalista ds. obsługi sprzętu audiowizualnego
 • Teresa Palus  – pracownik obsługi
 • Sławomir Gotszling - konserwator, woźny
 • Joanna Woźna - pracownik obsługi, referent
 • Katarzyna Sokół - pracownik obsługi
 • dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej:
 • Iwona Wilk
 • z-ca dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej:
 • Darek Ziółek